1. AZ ADATVÉDELEM ÁTTEKINTÉSE

Általános rendelkezések

Az alábbiakban egyszerű áttekintést adunk arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt az alábbiakban található adatvédelmi szabályzatunkban találja.

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

A jelen weboldalon gyűjtött adatokat a weboldal üzemeltetője kezeli. Az üzemeltető elérhetőségei megtalálhatók a weboldal kötelező jogi közleményében (impresszum).

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Néhány adatot akkor gyűjtünk, amikor azokat Ön megadja nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon Ön által megadott adat.

Egyéb adatokat az informatikai rendszereink automatikusan gyűjtenek akkor, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek az adatok elsősorban technikai adatok, például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer, vagy az oldal Ön általi elérésének időpontja. Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép a weboldalunkra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok annak elemzésére használhatók, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyet.

Milyen jogai vannak Önnek a saját adataival kapcsolatban?

Ön mindenkor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kérjen tárolt adatairól, azok eredetéről, címzettjeiről és az adatok gyűjtésének céljáról. Jogában áll továbbá kérni az adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ha további kérdései vannak a magánélet védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet velünk a jogi közleményben megadott címen. Természetesen Ön panaszt is tehet az illetékes szabályozó hatóságoknál.

Elemzés és harmadik féltől származó eszközök

A weboldalunk látogatása során statisztikai elemzések készülhetnek az Ön böngészési szokásairól. Ez elsősorban sütik és elemzés segítségével történik. Az Ön böngészési viselkedésének elemzése általában anonim, azaz ezekből az adatokból nem tudjuk Önt azonosítani. Ön tiltakozhat ez ellen az elemzés ellen, vagy megakadályozhatja azt azáltal, hogy bizonyos eszközöket nem használ. Részletes információt az alábbi adatvédelmi szabályzatban talál.

Ön tiltakozhat ez ellen az elemzés ellen. Mi tájékoztatjuk Önt arról, hogyan élhet az ezzel kapcsolatos lehetőségeivel.

2. Általános és kötelező információk

Adatvédelem

A weboldal üzemeltetői komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényes adatvédelmi szabályoknak, valamint a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Ha ezt a weboldalt használja, ennek során különböző személyes adatok gyűjtésére kerül sor. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat magyarázatot ad arra, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztül (pl. e-mailben) továbbított adatok biztonsági kockázatnak lehetnek kitéve. Az Ön adatainak teljes védelme harmadik fél hozzáférésével szemben nem lehetséges.

A jelen weboldalért felelős félre vonatkozó közlemény

A jelen weboldalon az adatok feldolgozásáért felelős fél:

OHRA Regalanlagengesellschaft mbH
Alfred-Nobel-Straße 24–44
50169 Kerpen

Telefon: 0049 2237 640
E-mail: info@ohra.de

A felelős fél az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljairól és módjáról.

Az Ön adatainak feldolgozásához adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez elegendő egy informális e-mail is, amelyben ezt kéri. Az Ön kérésének beérkezése előtt feldolgozott adatok továbbra is jogszerűen feldolgozhatók.

A szabályozó hatóságoknál történő panasztételhez való jog

Az adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén az érintett személy panaszt tehet az illetékes szabályozó hatóságoknál. Az adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos ügyekben illetékes szabályozó hatóság a vállalatunk székhelye szerinti német tartomány adatvédelmi tisztviselője. Az adatvédelmi tisztviselők listája és elérhetősége az alábbi linken található: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében feldolgozott adatokat automatikusan, szabványos, géppel olvasható formátumban eljuttassuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik felelős fél részére, ennek teljesítése csak a technikailag megvalósítható mértékben lehetséges.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által részünkre, mint az oldal üzemeltetője részére küldött megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot a böngésző címsorában onnan ismerheti fel, hogy a „http://” helyett a „https://” jelölés szerepel, és a böngésző címsorában megjelenik a lakat ikon.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által részünkre továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, zárolás, törlés

A törvény által megengedett módon Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről, címzettjéről és a feldolgozás céljáról. Önnek joga van továbbá ezen adatok helyesbítéséhez, zárolásához vagy törléséhez. Ha további kérdései vannak a személyes adatokkal kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet velünk a jogi közleményünkben megadott címen.

A promóciós e-mailek tiltása

Ezennel kifejezetten megtiltjuk a weboldallal kapcsolatos jogi közleményhez fűződő követelményekkel összefüggésben közzétett elérhetőségi adatok felhasználását a nem kifejezetten kért promóciós és információs anyagok küldése tekintetében. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy kéretlen reklámanyagok, például e-mail spamek beérkezése esetén konkrét jogi lépéseket tegyen.

3. Adatvédelmi tisztviselő

Törvényes adatvédelmi tisztviselő
Vállalatunk adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki e funkció ellátására.

sicdata Unternehmensberatung
Heiligenstock 34c
42697 Solingen
 

Telefon: +49 2127987240
E-mail: erdmann@sicdata.de

4. Adatgyűjtés a weboldalunkon

Sütik

Néhány weboldalunk sütiket használ. A sütik nem károsítják a számítógépét, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik segítenek abban, hogy weboldalunk még inkább felhasználóbarát, hatékony és biztonságos legyen. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol és a böngészője ment el.

Az általunk használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-süti”. Ezek automatikusan törlődnek, miután Ön befejezte a látogatást az oldalon. Más sütik mindaddig az Ön készülékének memóriájában maradnak, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a böngészőjét felismerjük, amikor legközelebb meglátogatja az oldalt.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassa Önt a sütik használatáról, így Ön eseti alapon dönthet arról, hogy elfogadja vagy elutasítja-e a sütiket. A böngészője beállítható úgy is, hogy bizonyos feltételek mellett automatikusan elfogadja a sütiket, vagy mindig elutasítsa azokat, illetve a böngésző bezárásakor automatikusan törölje a sütiket. A sütik letiltása korlátozhatja a weboldal működését. A sütik letiltása korlátozhatja a jelen weboldal működését.

Az elektronikus kommunikáció lehetővé tételéhez vagy az Ön által használni kívánt bizonyos funkciók (például a bevásárlókosár) biztosításához szükséges sütiket a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint tároljuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához azért, hogy biztosítsa a technikai hibáktól mentes, optimalizált szolgáltatást. Ha egyéb sütiket (például a böngészési viselkedés elemzésére szolgáló sütiket) is tárolnak, azokat külön kezeljük ebben az adatvédelmi szabályzatban.

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltatója automatikusan összegyűjti és tárolja azokat az információkat, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk a „szerver naplófájlokban”. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Közvetítő URL
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím
  • Ezeket az adatokat nem kombinálják más forrásokból származó adatokkal.

Az adatkezelés alapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja képezi, amely lehetővé teszi az adatok kezelését szerződés teljesítése vagy a szerződést megelőző intézkedések céljából.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül Ön kérdéseket küld nekünk, az űrlapon megadott adatokat, beleértve az Ön által megadott elérhetőségeket is, összegyűjtjük annak érdekében, hogy a kérdését és az esetleges további kérdéseket megválaszolhassuk. Ezeket az adatokat az Ön engedélye nélkül nem osztjuk meg.

Ezért a kapcsolatfelvételi űrlapon Ön által megadott adatokat kizárólag az Ön hozzájárulásával, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint kezeljük. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez elegendő egy informális e-mail is, amelyben ezt kéri. Az Ön kérésének beérkezése előtt feldolgozott adatok továbbra is jogszerűen feldolgozhatók.

A kapcsolatfelvételi űrlapon Ön által megadott adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg a tárolás célja már nem áll fenn (pl. az Ön kérésének teljesítése után). Ez a rendelkezés nem érinti a kötelező törvényi rendelkezéseket, különösen a kötelező adatmegőrzési időszakokra vonatkozó rendelkezéseket.

Adatkezelés (ügyfél- és szerződéses adatok)

Személyes adatokat csak annyiban gyűjtünk, kezelünk és használunk fel, amennyiben az a velünk fennálló jogviszonyok létrehozásához vagy módosításához szükséges (törzsadatok). Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából. A weboldalunkhoz való hozzáférés során az Ön személyes adatait (használati adatok) csak olyan mértékben gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel, amennyire az ahhoz szükséges, hogy Ön a szolgáltatásunkhoz hozzáférhessen, vagy hogy mi a szolgáltatás kapcsán számlázhassunk Önnek.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követően törölni kell. A törvényes megőrzési határidők nem változnak.

5. Analitika és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemelteti.

A Google Analytics úgynevezett „sütiket” használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A sütik által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A Google Analytics sütik tárolása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében.

IP anonimizálás

Aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót ezen a weboldalon. Az Ön IP-címét a Google az Európai Unión belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes felei az Egyesült Államokba történő továbbítás előtt lerövidítik. Csak kivételes esetekben fordul az elő, hogy a teljes IP-címet elküldik a Google egyik amerikai szerverére, és azt ott rövidítik le. A Google ezeket az információkat a jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából arra használja fel, hogy értékelje a weboldal használatát, jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységéről, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatban a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google egyéb adataival.

Böngésző beépülő modul

Ön megakadályozhatja ezen sütik tárolását a böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét arra, hogy ez azt jelentheti, hogy nem tudja a weboldal teljes funkcionalitását élvezni. Azt is megakadályozhatja, hogy a sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címét is) a Google részére továbbításra kerüljenek, és hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető beépülő modult: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről. A rendszer egy letiltó sütit állít be, amely megakadályozza, hogy az Ön adatait a webhely jövőbeli látogatásai során összegyűjtsék: A Google Analytics letiltása.

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatos további információért lásd a Google adatvédelmi szabályzatát: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Kiszervezett adatkezelés

Megállapodást kötöttünk a Google-lal az adatkezelés kiszervezéséről, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Demográfiai adatok gyűjtése a Google Analytics által

Ez a weboldal a Google Analytics demográfiai funkcióit használja. Ez lehetővé teszi olyan jelentések készítését, amelyek a webhely látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó adatokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődés-alapú hirdetéseiből és harmadik fél látogatói adataiból származnak. Ezek az összegyűjtött adatok nem rendelhetők hozzá egyetlen konkrét személyhez sem. Ezt a funkciót Ön bármikor letilthatja a Google-fiókjában a hirdetések beállításainak módosításával, vagy az „Adatgyűjtés megtagadása” című részben leírtak szerint megtilthatja adatainak gyűjtését a Google Analytics által.

Google Analytics Remarketing

Weboldalaink a Google Analytics Remarketing funkcióit használják a Google AdWords és a DoubleClick készülékeken átívelő funkcióival kombinálva. Ezt a szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA nyújtja.

Ez a funkció lehetővé teszi a Google Analytics Remarketing segítségével létrehozott promóciós marketing célcsoportok összekapcsolását a Google AdWords és a Google DoubleClick készülékeken átívelő funkcióival. Ez lehetővé teszi azt, hogy az Ön személyes érdeklődési körén alapuló, az Ön korábbi használata és böngészési viselkedése alapján azonosított hirdetések jelenjenek meg egy eszközön (pl. mobiltelefonon), illetve más eszközökön (pl. táblagépen vagy számítógépen).

Miután Ön beleegyezését adta, a Google e célból összekapcsolja az Ön webes és alkalmazás-böngészési előzményeit a Google-fiókjával. Így bármelyik eszköz, amely bejelentkezik az Ön Google-fiókjába, ugyanazt a személyre szabott promóciós üzenetkezelést használhatja.

E funkció támogatása érdekében a Google Analytics a Google által hitelesített felhasználói azonosítókat gyűjt, amelyek ideiglenesen kapcsolódnak a Google Analytics adatainkhoz, hogy meghatározzák és létrehozzák a megfelelő célcsoportokat az eszközök közötti hirdetések promóciójához.

A Google-fiókjában a személyre szabott hirdetések kikapcsolásával véglegesen lemondhat az eszközök közötti remarketingről/célzásról; ehhez kövesse a következő linket: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Az Ön Google-fiókjában gyűjtött adatok összesítése kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet Ön a Google-nek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján adhat meg vagy vonhat tőle vissza. A Google-fiókjába nem összevont adatgyűjtési műveletek esetében (például azért, mert Ön nem rendelkezik Google-fiókkal, vagy tiltakozott az összevonás ellen), az adatgyűjtés alapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a névtelen felhasználói magatartás promóciós célokból való elemzéséhez.

További információért és a Google adatvédelmi szabályzatáért látogasson el a következő weboldalra: www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords és Google konverziókövetés

Ez a weboldal a Google AdWords szolgáltatást használja. Az AdWords a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok („Google”) online hirdetési programja.

A Google AdWords részeként úgynevezett konverziókövetést használunk. Amikor Ön rákattint egy Google által kiszolgált hirdetésre, egy konverziókövető süti kerül beállításra. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön internetes böngészője tárol a számítógépén. Ezek a sütik 30 nap után lejárnak, és nem szolgálnak a felhasználó személyes azonosítására. Amennyiben a felhasználó a weboldal bizonyos oldalaira ellátogat, és a süti még nem járt le, a Google és a weboldal meg tudja állapítani, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és továbblépett az adott oldalra.

Minden Google AdWords-hirdető más-más sütivel rendelkezik. Így a sütiket nem lehet nyomon követni egy AdWords-hirdető weboldalán keresztül. A konverziós süti segítségével kapott információkat konverziós statisztikák készítésére használjuk azon AdWords-hirdetők számára, akik a konverziókövetést választották. Az ügyfelek tájékoztatást kapnak arról, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésükre, és lett átirányítva a konverziókövető címke oldalára. A hirdetők azonban nem kapnak olyan információt, amely a felhasználók személyes azonosítására használható. Ha nem kíván részt venni a nyomon követésben, akkor a Google konverziókövető sütijének egyszerű letiltásával, a böngésző beállításainak módosításával letilthatja ezt a funkciót. Ezzel Ön nem kerül be a konverziókövetési statisztikákba.

A konverziós sütik tárolása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében.

A Google AdWords és a Google konverziókövetésről további információt a Google adatvédelmi szabályzatában talál: www.google.de/policies/privacy/.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassa Önt a sütik használatáról, így Ön eseti alapon dönthet arról, hogy elfogadja vagy elutasítja-e a sütiket. A böngészője beállítható úgy is, hogy bizonyos feltételek mellett automatikusan elfogadja a sütiket, vagy mindig elutasítsa azokat, illetve a böngésző bezárásakor automatikusan törölje a sütiket. A sütik letiltása korlátozhatja a weboldal működését. A sütik letiltása korlátozhatja a jelen weboldal működését.

A SalesViewer® technológia használata

Ez a weboldal a SalesViewer® GmbH SalesViewer® technológiáját használja a weboldal üzemeltetőjének jogos érdekei alapján (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés f) pontja) annak érdekében, hogy marketing, piackutatási és optimalizálási célokból adatokat gyűjtsön és tároljon.

Ennek érdekében egy javascript alapú kódot használ, amely a vállalattal kapcsolatos adatok rögzítésére szolgál a weboldal használatának megfelelően. Az ezzel a technológiával rögzített adatokat egy nem visszakereshető egyirányú funkcióval (ún. „hashing”) titkosítják. Az adatokat azonnal álnevesítik, és azokat nem használják fel a weboldal látogatóinak személyes azonosítására.

A Salesviewer által tárolt adatokat töröljük, amint azok rendeltetésüket tekintve többé nem szükségesek, és nem áll fenn jogi kötelezettség a megőrzésükre.

Az adatok rögzítése és tárolása bármikor azonnali hatállyal visszavonható a jövőre nézve, ha a www.salesviewer.com/opt-out gombra kattintva megakadályozza, hogy a SalesViewer® rögzítse az Ön adatait. Ebben az esetben az Ön eszközén egy, a weboldalra vonatkozó letiltó süti kerül elmentésre. Ha törli a sütiket a böngészőben, akkor újra rá kell kattintania erre a linkre.

6. Hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni hírlevelünket, akkor szükségünk van egy érvényes e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa és beleegyezik a hírlevél fogadásába. További adatokat nem, illetve csak önkéntes alapon gyűjtünk. További adatok gyűjtésére nem, vagy csak önkéntes alapon kerül sor. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és azokat nem adjuk tovább harmadik félnek.

Ezért a kapcsolatfelvételi űrlapon Ön által megadott adatokat csak az Ön hozzájárulásával kezeljük, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint. Ön bármikor visszavonhatja az adatai és az e-mail címe tárolásához, valamint azoknak a hírlevél küldéséhez való felhasználásához adott hozzájárulását, pl. a hírlevélben található „leiratkozás” link segítségével. Az Ön kérésének beérkezése előtt feldolgozott adatok továbbra is jogszerűen feldolgozhatók.

A hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat a hírlevél küldéséhez használjuk mindaddig, amíg Ön le nem mondja a feliratkozást, amikor is az említett adatokat töröljük. Az egyéb célokból tárolt adatokat (pl. e-mail címek a tagok számára) ez nem érinti.

MailChimp

Ez a weboldal a MailChimp szolgáltatásait használja hírlevelek küldésére. Ezt a szolgáltatást a Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA nyújtja.

A MailChimp egy olyan szolgáltatás, amely megszervezi és elemzi a hírlevelek terjesztését. Ha Ön a hírlevelünkre való feliratkozáshoz adatokat (pl. az e-mail címét) ad meg, azokat az USA-ban található MailChimp szervereken tároljuk.

A MailChimp rendelkezik az EU-USA adatvédelmi pajzs tanúsítványával. Az adatvédelmi pajzs az Európai Unió (EU) és az Egyesült Államok közötti megállapodás, amely biztosítja az európai adatvédelmi előírásoknak való megfelelést az Egyesült Államokban.

Hírlevél-kampányaink elemzéséhez a MailChimp-et használjuk. Amikor Ön megnyit egy MailChimp által küldött e-mailt, az e-mailben található fájl (úgynevezett „web beacon”, adatgyűjtő jel) csatlakozik a MailChimp Egyesült Államokban található szervereihez. Ez lehetővé teszi számunkra annak megállapítását, hogy a hírlevél-üzenetet megnyitották-e, és hogy Ön mely linkekre kattintott. Ezenkívül technikai adatokat is gyűjtünk (pl. a lekérdezés időpontja, IP-cím, böngésző típusa és operációs rendszer). Ezeket az információkat nem lehet konkrét címzetthez rendelni. Azokat kizárólag hírlevél-kampányaink statisztikai elemzéséhez használjuk fel. Ezen elemzések eredményei felhasználhatók arra, hogy a jövőbeni hírleveleket jobban az Ön érdeklődési köréhez igazíthassuk.

Ha nem szeretné, hogy a MailChimp elemezze a hírlevél Ön általi használatát, akkor le kell iratkoznia a hírlevélről. Erre a célra minden általunk küldött hírlevélben egy linket biztosítunk. A hírlevélről közvetlenül a weboldalon is leiratkozhat.

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevélről való leiratkozással. Az Ön kérésének beérkezése előtt feldolgozott adatok továbbra is jogszerűen feldolgozhatók.

A hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat a hírlevél küldéséhez használjuk mindaddig, amíg Ön le nem mondja a feliratkozást, amikor is az említett adatokat töröljük a saját szervereinkről és a MailChimp szervereiről. Az egyéb célokból tárolt adatokat (pl. e-mail címek a tagok számára) ez nem érinti.

A részletekért lásd a MailChimp adatvédelmi szabályzatát a mailchimp.com/legal/terms/ oldalon.

Adatfeldolgozási megállapodás megkötése

Adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a MailChimp szolgáltatóval, amelyben megköveteljük a MailChimptől, hogy védje ügyfeleink adatait, és ne adja át ezeket az adatokat harmadik félnek. Ez a megállapodás a következő linken tekinthető meg: mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Beépülő modulok és eszközök

YouTube

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube beépülő modulokat használ. Az oldalak üzemeltetője a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ha Ön ellátogat valamelyik YouTube beépülő modullal ellátott oldalunkat, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ekkor a YouTube szerver tájékoztatást kap arról, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg.

Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, a YouTube lehetővé teszi az Ön számára, hogy a böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához kapcsolja. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube-ot arra használjuk, hogy weboldalunkat vonzóvá tegyük. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján jogos érdeknek minősül.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információ a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában található a www.google.de/intl/de/policies/privacy címen.

Google Webes betűtípusok

A betűtípusok egységes megjelenítése érdekében ez az oldal a Google által biztosított webes betűtípusokat használja. Az oldal megnyitásakor a böngésző a szövegek és betűtípusok helyes megjelenítéséhez a szükséges webes betűtípusokat betölti a böngésző gyorsítótárába.

Ehhez a böngészőnek közvetlen kapcsolatot kell létrehoznia a Google szervereivel. A Google így tudomást szerez arról, hogy az Ön IP-címén keresztül látogatták meg weboldalunkat. A Google webes betűtípusok használata a weboldalunk egységes és vonzó megjelenítése érdekében történik. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján jogos érdeknek minősül.

Ha az Ön böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, az Ön számítógépe egy szabványos betűtípust használ.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információ a developers.google.com/fonts/faq címen, valamint a Google adatvédelmi szabályzatában található a www.google.com/policies/privacy/ címen.

Google Maps

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja egy API-n keresztül. A szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemelteti.

A Google Maps használatához szükséges az IP-cím elmentése. Ezt az információt általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Az oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra.

A Google Maps használata a weboldalunk vonzóvá tételének érdekében, valamint az általunk a weboldalon megadott helyek megtalálásának megkönnyítése céljából történik. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján jogos érdeknek minősül.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információ a Google adatvédelmi nyilatkozatában található a www.google.de/intl/de/policies/privacy/ weboldalon.